LAMAN WEB RASMI
SMK BANDAR SUNGAI PETANI

Nobody Fails !!

SARANA IBUBAPA SMKBSP


Pengantar


Penglibatan ibu bapa (IB) dalam pembelajaran anak sangatlah penting. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahawa penglibatan IB dan komuniti dalam pendidikan anak membawa perubahan yang ketara kepada kejayaannya. Berbanding 52% masa yang dihabiskan di rumah dan di dalam komuniti hanya 15% masa seseorang anak dihabiskan di sekolah. Istilah ibu bapa yang digunakan dalam konteks ini merujuk kepada sesiapa sahaja yang bertanggung jawab terhadap kebajikan anak dan terlibat secara aktif dengan pendidikannya.


Kajian peringkat antarabangsa PISA 2009 (PISA: Programme for International Student Assessment – Program Pentaksiran Murid Antarabangsa), dijalankan oleh OECD, (Organisation for Economic Cooperation dan Development – Pertubuhan untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) menunjukkan bahawa cara bagaimana IB menggunakan masa bersama anak di rumah mempengaruhi kejayaannya.

Oleh itu, amatlah penting IB menilai penglibatan bersama anak dan mengambil tindakan yang sewajarnya bagi membantu anak meraih kejayaan pada masa hadapan. Dalam sarana ini, satu kaedah yang dicadangkan ialah IB mengisi borang soal selidik yang dibekalkan dan menganalisis sendiri kekuatan dan kelemahan dalam empat bidang:

 • Menyediakan suasana pembelajaran di rumah
 • Interaksi sosial
 • Komunikasi dengan anak
 • Sokongan akademik

Namun sekiranya IB ingin melebarkan kefahaman dan mengambil iktibar daripada pengalaman IB lain, sila berhubung dengan PIBG sekolah berkenaan. Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB) PIBG sekolah anak anda bersedia berkongsi buah fikiran bagi menangani setiap isu. Anda juga mungkin boleh memberi sumbangan idea bernas kepada mereka.Pengenalan


Sarana ini ditujukan khas kepada IB dan boleh dikongsikan bersama-sama ahli keluarga yang lain. Tujuan asasnya ialah untuk membantu IB melaksanakan tugas pertama dan paling penting, mendidik anak-anak mereka.

Sarana ini mengandungi soal selidik untuk IB dan boleh dianalisis sendiri untuk menentukan tahap penglibatan dalam pembelajaran anak. Cadangan tindakan susulan diberikan sebagai garis panduan kepada IB menambahbaik dalam bidang-bidang tertentu. Sebenarnya IB telah melakukan banyak usaha mengikut kemampuan masing-masing supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran. Usaha ini jika dipertingkatkan, akan memberi kesan yang lebih besar.

Amalan-amalan terbaik daripada IB, PIBG dan sekolah dalam dan luar negara dipaparkan untuk memberi gambaran bagaimana mereka mengatasi cabaran yang dihadapi. Adalah diharapkan amalan-amalan ini akan dapat menokok tambah kepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh IB.

Cadangan-cadangan yang diberikan melalui sarana ini bukanlah satu senarai lengkap kerana setiap IB mempunyai persekitaran, kemudahan serta pengalaman yang unik dan berbeza-beza. Walaupun demikian, setiap suatu usaha yang diambil oleh IB untuk terlibat lebih mendalam dengan pembelajaran anak di rumah sangatlah dialu-alukan.

Apabila anak-anak mengetahui bahawa ibu bapa mereka sangat mengutamakan pendidikan, maka nilai pembelajaran menjadi begitu tinggi dalam diri mereka.


Kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak?


Faedah kepada anak:

 • Mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik.
 • Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi.
 • Kehadiran ke sekolah lebih bagus.
 • Kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan.
 • Keciciran persekolahan dapat dielakkan.


Faedah kepada ibu bapa:

 • Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah.
 • Ibu bapa dapat mengetahhui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah
 • Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain.
 • Anda akan dapati lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat.

Bagaimana Menggunakan Sarana Ini?

Sarana ini bertujuan meningkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak-anak. Tidak kira penglibatan anda minimum atau maksimum, masih ada ruang untuk peningkatan. Gunakan sarana ini seperti berikut:


1. Lengkapkan soal selidik penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak pada halaman 8 - 10.

2. Jumlahkan skor pada setiap bahagian dan tentukan prestasi anda berbanding indikator pada halaman 11 - 14.

3. Bandingkan markah keseluruhan anda dengan indikator di muka surat 15 dan tentukan isu mana yang hendak ditangani terlebih dahulu.

4. Pertingkatkan penglibatan anda mengikut kemampuan

5. Sekiranya anda mahu, sertailah Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB) PIBG sekolah anak anda untuk perkongsian yang lebih bermakna. Mungkin hasilnya, lebih baik!

•Caranya mudah sahaja. Cuma isi dan kembalikan Borang A kepada PIBG sekolah anak anda. Kembalikan juga Borang B jika ingin membantu sekolah.


Soal selidik penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak


Kajian ini bertujuan untuk IB menganalisis sendiri penglibatan dalam pembelajaran anak-anak dan mengambil tindakan sewajarnya ke atas keperluan-keperluan yang timbul.


Hasil yang diharapkan:

 • IB boleh menggunakan analisis kendiri bagi mendapatkan profil keterlibatan dalam pembelajaran anak dan merancang program peningkatan kendiri.
 • Sekolah dan PIBG boleh merancang program bagi meningkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak bertujuan menghasilkan suatu persekitaran pembelajaran yang berkesinambungan dari sekolah ke rumah dan komuniti.

SOAL SELIDIK

Arahan: Sila tandakan () atau tulis respons anda di ruang yang berkenaan.

 1. Latar Belakang Ibu Bapa/ Penjaga
 1. Kedudukan rumah anda

Bandar

Luar Bandar

FELDA/RISDA/Perladangan

Pedalaman

Kepulauan

Petempatan Orang Asli

Rumah Panjang

Lain-lain: (sila nyatakan): …………………………………………..

 1. Kelulusan Tertinggi Ibu Bapa/Penjaga

Tiada Kelulusan (Tidak bersekolah)

Pendidikan Sekolah Rendah

PMR/Tingkatan 3

SPM/Tingkatan 5

STPM/Tingkatan 6/Sijil

Diploma

Ijazah dan ke atas

 1. Pendapatan Kasar Keluarga

Kurang RM 500

RM 501 – RM 1000

RM 1001 – RM 3000

RM 3001 – RM 5000

RM 5001 ke atas

 1. Bilangan anak dalam tanggungan

1 – 2 orang

3 – 4 orang

5 – 6 orang

Lebih 6 orang

 1. Soal selidik ini dilengkapi oleh

Ibu Penjaga

Bapa Lain-lain (Nyatakan) .................................................
 1. Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah

Bagi setiap item 1 – 5, skor berikut diberikan: Ya = 1, Tidak = 0. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya. 1. Saya menyediakan ruang untuk anak

belajar di rumah.


 1. Saya memastikan anak saya mempunyai

jadual belajar di rumah.


 1.  Saya mengurangkan gangguan bunyi daripada

radio/televisyen semasa anak saya belajar.


 1.  Saya memastikan bahawa tempat belajar anak

saya sentiasa kemas dan bersih.


 1.  Anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukan

yang cukup.


Bagi setiap item 1- 5, skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 1. Saya bercerita/berbual dengan anak

saya sebanyak hari ____ seminggu.


 1. Saya makan bersama anak saya

sebanyak ___ hari seminggu.


 1. Saya meluangkan masa untuk

melakukan aktiviti bersama anak

sebanyak _____ hari seminggu


 1.  Saya mengambil tahu pergerakan

anak saya ____ hari seminggu.


 1.  Saya mendidik/memberi didikan

agama/moral kepada anak

____ hari seminggu. 
Bagi setiap item 1- 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat.  •  Saya dan anak berbincang

  mengenai kemajuan pelajarannya

  sebanyak ____ hari seminggu.


  1.  Saya mendengar anak saya bercerita

  tentang peristiwa di sekolah

  sebanyak ____ hari seminggu.


  1. Saya mengambil tahu tentang

  kerja rumah anak saya sebanyak

  _____ hari seminggu.

  [


  1. Saya mengambil tahu tentang

  perancangan aktiviti anak saya

  _____ hari seminggu.


  1. Saya dapat bertukar-tukar fikiran

  dengan anak saya sebanyak

  _____ hari seminggu.


  Bagi setiap item 1 – 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat.


  1. Saya memberi pujian dan

  rangsangan kepada anak saya

  sebanyak ____ hari seminggu.

  1.  Saya memberi dorongan/motivasi

  kepada anak sebanyak ____ hari

  seminggu.   • Saya dan keluarga melakukan

   Aktiviti membaca sebanyak ____

   hari seminggu.


   1. Saya membimbing anak saya

   menyiapkan kerja rumah

   sebanyak ____ hari seminggu


   1. Saya menyediakan bimbingan/

   tuisyen  kepada anak ____ hari

   seminggu.
   ANALISIS KENDIRI OLEH IBU BAPA / PENJAGA

   Analisis ini memberikan gambaran ringkas mengenai 4 aspek, iaitu:

   1. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah.
   2. Interaksi sosial dengan anak.
   3. Komunikasi dengan anak.
   4. Sokongan terhadap kecemerlangan anak.


   Penyediaan Suasana Pembelajaran di rumah

   1. Perkara asas yang perlu disediakan ialah satu tempat/ruang untuk anak belajar
    1. Tempat ini boleh jadi kekal atau bukan kekal. Misalnya jika ruang rumah menjadi satu masalah, suatu ruang/sudut boleh dilapangkan dan disediakan untuk anak belajar.
    2. Keselesaan seperti suhu, edaran udara dan pencahayaan perlu diberi perhatian supaya anak dapat belajar dengan selesa.
    3. Kemudahan-kemudahan lain untuk ruang belajar ini boleh ditambah mengikut keselesaan anda.
   1. Perkara kedua yang perlu dipastikan ialah jadual waktu belajar/ ulangkaji anak. Kerja rumah, ulang kaji dan menelaah akan menjadikan anak anda lebih bersedia menguasai sesuatu mata pelajaran.
    1. Jadual belajar hendaklah memasukkan masa untuk kerja rumah, menelaah dan mengulang kaji semua mata pelajaran. Jadual ini perlu disediakan untuk setiap hari dalam seminggu.
    2. Adalah baik menasihati anak supaya memecahkan masa membaca kepada 20 – 30 minit disusuli dengan aktiviti menjawab soalan yang berkaitan atau membuat nota. Ini akan mengukuhkan kefahaman dan ingatan anak.
    3. Nasihatkan anak supaya menyelesaikan kerja rumah terlebih dahulu sebelum menelaah. Membuat kerja rumah juga merupakan suatu bentuk belajar.


   1. Jauhkan sebarang bentuk gangguan (bunyi, cahaya, bau, suhu, kacau ganggu) yang akan mengurangkan tumpuan anak.
   1. Pastikan anak anda mengemas dan membersihkan tempat belajar.
   1. Sekiranya anak-anak berkongsi tempat yang sama untuk belajar, ibu bapa perlu memantau supaya setiap orang fokus kepada pelajaran, supaya maa tidak dibazirkan dengan berbual kosong atau bermain antara satu sama lain.
   1. Buku rujukan sangat membantu. Memiliki buku rujukan (walaupun yang terpakai/telah dimiliki oleh adik-beradik lain) akan membantu anak membuat penyelidikan bagi memahami sesuatu perkara.
   1. Elok jika set alat tulis (pen, pensel, pembaris, kalkulator, kertas A4 dsb.) tersedia di tempat belajar bagi memudahkan anak menyiapkan kerja rumah, mengira atau membuat nota.
   1. Jika boleh, temankan anak anda semasa dia sedang belajar kerana kehadiran anda mengukuhkan perasaan dan mengekalkan tumpuannya. Kehadiran anda juga membantu mendisiplinkan anak-anak yang belajar di tempat yang sama. Namun begitu, perbincangan dan tunjuk ajar di antara adik-beradik amatlah digalakkan kerana ini menyuburkan kasih sayang, kerjasama dan meningkatkan kefahaman. Cuma, pupuk supaya anak dapat berdikari dan merujuk sendiri terlebih dahulu sebelum bertanya kepada orang lain.
   1. Benarkan anak berehat dalam suatu selang masa (misalnya selepas 45 minit atau sejam belajar). Pada masa ini anda boleh menceriakan suasana dengan menyediakan minuman dan sedikit snek.


   Interaksi sosial dengan anak

   1. Perbualan dengan anak merupakan interaksi yang asas. Bualkan tentang apa sahaja. Galakkan anak bercakap dan beri tumpuan kepada apa yang diucapkan oleh anak. Sekali-sekala angguk dan sambut percakapan anak dengan perkataan “ya”, “bagus” dan sebagainya. Hadiahkan puji-pujian dan jika boleh nyatakan semula apa yang diperkatakanoleh anak dalam ayat anda sendiri. Ini menunjukkan anda mendengar dengan teliti. Elakkan suasana tegang ketika bercakap dengan anak. Anda boleh menguruskan masalah dengan sopan dan lembut tetapi tegas. Jika ini perlu dilakukan, banyakkan bersabar dan jangan terlalu mengasak anak. Matlamatnya ialah mengekalkan interaksi dengan anak.
   1. Bagi anak-anak yang masih kecil, cerita yang datang dari ibu atau bapa lebih bermakna. Aktiviti ini boleh dilakukan apabila masa dan tempatnya sesuai. Bercerita tidak dihadkan kepada cerita rakyat atau cerita dari buku, tetapi penerangan tentang pengalaman diri anda, sejarah tempat dan keluarga/orang-orang di keliling anda juga boleh dijadikan penghubung di antara anda dan anak.
   1. Makan bersama menghidupkan kemesraan sesebuah keluarga. Sambil menikmati hidangan harian ibu bapa/penjaga dapat berbual mesra. Elakkan menimbulkan isu atau ketegangan semasa makan. Tanamkan sifat kemesraan dan memupuk kebahagiaan keluarga semasa makan. Hidupkan suasana dengan perbualan umum yang tidak “mengancam” atau mengganggu perasaan mereka yang hadir. Makan bersama merupakan pemupukan kemahiran sosial dalam diri anak dan ibu bapa/penjaga.
   1. Beriadah atau melibatkan anak dalam aktiviti seperti berkebun, menjahit, mengemas rumah atau bersantai akan mengeratkan silaturahim. Ikatan kekeluargaan semakin kukuh jika ibu bapa mengamalkan hubungan sihat dan saling menghormati anak-anak dan satu sama lain.
   1. Melalui interaksi dengan anak, ibu bapa dapat menerapkan kefahaman agama/moral, budi bahasa, adat resam, serta seni dan budaya. Ini dapat mengelak perkara-perkara tersebut daripada terhakis dan hilang.
   1. Kekalkan interaksi dengan anak sepanjang usia. Ini dapat mengelakkan daripada gejala jurang umur, terutama ketika anak berada pada usia remaja.

   Komunikasi dengan anak

   1. Berkomunikasi lebih daripada sekadar bercakap-cakap. Dalam berkomunikasi hasrat hati dari dua pihak disampaikan dan fahami. Semasa berkomunikasi, masalah/isu yang timbul diselesaikan bersama supaya mencapai kata sepakat.
   1. Berbincang dengan anak mengenai pelajaran bertujuan untuk:

    1. Mengetahui pelajarannya hari itu dan apa yang belaku di sekolah
    2. Mengetahui keraguan/kerisauan anak supaya dapat diatasi bersama
    3. Memberi pengukuhan kepada pencapaian anak di sekolah
    4. Membimbing anak merangka tindakan/merancang kemajuan dalam pelajaran
    5. Menenteramkan kerisauan/kegugupan anak
   1. Adalah amat baik jika anda dapat mengunjungi sekolah dan berbincang dengan guru-guru anak anda bagi mengetahui kemajuan (dan permasalahan?) anak anda. Ini memberi kelebihan kepada anda agar sentiasa kemas kini dengan apa yang berlaku di sekolah dan apa yang berlaku kepada anak anda.
   1. Adalah baik jika kita mengenali setiap orang dalam kalangan kawan-kawan anak.

   Sokongan akademik

   1. Penting untuk ibu bapa mengetahui kemajuan pelajaran anak. Pengetahuan tentang sukatan pelajaran dan mata pelajaran yang dipelajari oleh anak akan memudahkan perbincangan ibu bapa/penjaga dengan anak. Di pihak anak, keyakinan dan harapan untuk mendapat bantuan daripada ibu bapa akan menyuburkan rasa hormat kepada ibu bapa. Perbincangan ibu bapa – anak mengenai pelajaran akan menghasilkan suatu pandangan bersama tentang target anak dalam pelajaran, di samping membantu anak mencapai cita-citanya.
   1. Membacakan buku kepada anak yang masih kecil merupakan satu aktiviti yang dapat merangsang minat terhadap membaca. Lontaran, intonasi, ton suara dan aksi ibu bapa /penjaga semasa membaca merupakan pendidikan tidak formal yang membentuk sikap terhadap membaca dalam kalangan anak.
   1. Sesuai dengan perubahan umur anak, ibu bapa boleh membaca bersama anak. Aktiviti ini menyemai kecintaan terhadap buku dan ilmu.
   1. Anak-anak mungkin memerlukan bimbingan untuk menyiapkan kerja rumah. Amat baik jika anda dapat memberi bimbingan secara langsung kepada anak, atau meminta adik-beradik saling bantu-membantu.
   1. Apabila perlu, hantar anak anda untuk belajar secara berkumpulan.

   Beberapa Contoh Amalan Terbaik

   1. Menyediakan suasana pembelajaran di rumah
    1. SK Ulu Lubai, Limbang, Sarawak

   Cabaran: Murid tidak memanfaatkan masa untuk belajar.

   Tindakan: Program belajar di rumah panjang bertujuan untuk membolehkan murid menggunakan masa hujung minggu dengan mengulang kaji dan menyiapkan kerja rumah. Program belajar malam di rumah panjang diadakan setiap jumaat malam dan sabtu malam dan juga sepanjang cuti sekolah. Ibu bapa dari rumah-rumah panjang di empat kampung – Kampung Rantau Panjai, Kampung Mulong, Kampung Limau Manis dan Kampung Krangan Batu – memantau kehadiran anak-anak di ruang belajar rumah panjang masing-masing. Kehadiran diambil oleh pengawas dan disemak oleh Guru Bertugas Harian pada hari Isnin minggu sekolah berikutnya.

   Kesan: Kejayaan 100% dalam UPSR 2010, 2011


    1. Kemudahan ruang belajar di rumah pangsa

   Cabaran: Ketiadaan tempat yang sesuai dan selesa untuk murid belajar

   Tindakan: Menyediakan pusat ulang kaji pelajaran dikenali sebagai Terminal Sejahtera untuk kemudahan kepada pelajar mengulang kaji pelajaran dalam situasi lebih selesa dan kondusif diusahakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar.

   Impak: Anak-anak dapat belajar dalam keadaan lebih selesa.


   Melibatkan IB dalam komuniti termiskin: Kajian kes dari Western Cape, Afrika Selatan

   Wilayah Western Cape adalah sebuah kawasan pentadbiran yang besar terletak di Afrika Selatan. Wilayah ini mempunyai 600,000 murid dan 17,000 guru di 1,100 sekolah rendah. Sejak tahun 2002, wilayah ini telah menyaksikan peningkatan kadar literasi dalam kalangan murid tahun 3 dan tahun 6. Wilayah ini telah berjaya menghapuskan jurang literasi di antara kelompok murid miskin dan murid terkaya. Salah satu strategi utama Jabatan Pelajaran Western Cape ialah melibatkan IB dengan pembelajaran murid. Kempen kesedaran mengenai cara bagaimana IB boleh membantu anak menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira dilaksanakan dengan mengedarkan risalah seperti brosur dan surat edaran yang mencadangkan IB:

   • Meluangkan masa untuk berbual dengan anak berkenaan sekolah
   • Membacakan buku cerita kepada anak sebelum tidur
   • Membudayakan tabiat bercerita; bercerita mengenai keluarga dan menggalakkan anak bercerita mengenai pengalaman mereka
   • Membantu anak membaca perkataan (“baca nama pada label ini”).

   Melibatkan IB dalam membuat keputusan

   SK Sultan Sulaiman 1, Terengganu merupakan sekolah rendah nombor satu dari segi pencapaian. IB sekolah tersebut merupakan golongan profesional dan komuniti kelas pertengahan. IB sekolah ini sudah sedia aktif dalam MAT PIBG, Hari Pelaporan dan aktviti-akvtiviti lain. Sekolah ini berhasrat untuk meraih kejayaan lebih tinggi melalui penglibatan IB.

   Pada setiap awal tahun, IB dan murid tahun 4, 5, dan 6 berbincang bersama-sama untuk menentukan target mereka pada tahun itu. Setelah mencapai persefahaman, murid dan IB kemudiannya menandatangani akujanji. Biasanya murid berikrar untuk belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh sementara IB berikrar membantu dan menyokong anak-anak. Permuafakatan ini meletakkan IB dan murid dalam keadaan bertanggung jawab. Kedua-dua pihak memahami bahawa kejayaan murid tidak hanya bergantung kepada usaha sekolah semata-mata tetapi perlu melibatkan usahasama IB, murid dan sekolah. “Sekarang, IB tidak lagi bertanya apa yang mahu saya buat, tetapi apa yang boleh kami lakukan bersama demi kemajuan anak”, kata seorang guru.


   Membina perkongsian komuniti

   SMK Sri Lalang, Johor hanyalah sebuah sekolah Band 5 yang menyediakan persekolah kepada anak-anak keluarga berpendapatan rendah. Kebanyakan keluarga dengan ladang FELDA, atau dengan syarikat-syarikat kecil di bandar. Kali pertama menjejakkan kaki di situ pada tahun 2009, Pengetua mendapati kehadiran murid merupakan masalah utama: kadar tidak hadir setinggi 12.8%. Untuk menyelesaikan isu ini, Pengetua melibatkan beberapa ketua komuniti seperti ketua-ketua kampung dan pengurus FELDA. Bersama-sama mereka berkunjung ke rumah murid yang bermasalah untuk hadir bagi memahami puncanya dan menyenaraikan komitmen IB bagi mengatasi hal ini. Kini kadar tidak hadir telah susut ke paras 5.2%.

   Sekolah ini kemudiannya mengundang penglibatan lebih 40 agensi kerajaan dan pertubuhan masyarakat (cth:, kesihatan, polis) dalam aktiviti sekolah di peringkat komuniti. Briged Komuniti ni kemudian pergi ke tiga buah kampung yang menjadi penyumbang utama murid ke SMK Sri Lalang, untuk menyampaikan mesej tentang kepentingan pelajaran kepada anak-anak, strategi sekolah untuk mengurangkan kadar ponteng dan bantuan yang disediakan oleh agensi berkenaan serta tindakan yang boleh diambil oleh IB berkenaan. Sejak itu, penglibatan IB telah meningkat. Briged Komuniti juga kekal dengan komitmen untuk membantu keperluan murid-murid.

   Jika semua pihak bekerjasama, banyak perkara boleh dilakukan. Yang penting ialah memulakan LANGKAH PERTAMA itu.


   Melibatkan IB berpendatapan rendah dan komuniti dengan sekolah

   SK BabaganToki, Sabah terletak di kawasan pergunungan, 30km dari Kota Kinabalu. Terdiri dari hanya sebuah bangunan kayu dengan 5 bilik kelas, 60 murid dan 12 guru. Murid-muridnya datang dari 3 buah kampung yang layak diberi bantuan miskin dan miskin tegar.

   Sukar mendapat penglibatan IB kerana kesibukan mereka, dan kerana mereka tidak meletakkan pendidikan sebagai perkara yang penting. Anak-anak diminta bekerja membantu keluarga. Bagi mengatasi perkara ini Guru Besarnya menggunakan agihan KWAPM sebagai satu insentif. IB hanya boleh mengambil wang KWAPM selepas melaksanakan aktiviti yang ditetapkan (seperti gotong royong, perbincangan dengan guru). Keduanya, guru-guru yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun ditugaskan melawat dan membimbing IB tentang pentingnya anak ke sekolah dan belajar dengan rajin.

   Penglibatan IB bertambah baik dan murid-murid semakin bermotivasi. Walaupun IB tidak mampu membantu anak menyiapkan kerja rumah, tetapi mereka meluangkan masa untuk membantu sekolah memperbaiki kerosakan, menyediakan pengangkutan untuk murid yang mengikuti kelas tambahan dan mengaturkan sesi belajar bersama-sama di rumah mereka.


   Penglibatan Ibu Bapa Penjaga dengan Sekolah1

   Apabila IB menjadi rakan yang berkesan dalam pendidikan murid, pencapaian sekolah semakin meningkat. Perkara yang paling tepat bagi meramal pencapaian murid di sekolah bukanlah status sosial IB tetapi sejauh mana sesebuah keluarga berupaya untuk:

   • Menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran di rumah;
   • Berbincang dan bermuafakat dengan anak mengenai pencapaian dan kerjayanya pada masa hadapan;
   • Terlibat dengan pendidikan anak di sekolah dan di dalam komuniti.

   Apabila IB terlibat dengan pendidikan, maka anak:

   • Lebih berjaya, tanpa mengira status sosio-ekonomi, kaum atau tahap pendidikan IB;
   • Mencapai markah dan gred yang lebih baik, kehadiran bertambah baik dan menyiapkan kerja rumah dengan lebih konsisten;
   • Mempunyai sikap yang lebih positif

   Penglibatan IB pada peringkat awal pendidikan anak adalah lebih berkesan, bukan sahaja pada tahap sekolah rendah tetapi juga pada semua peringkat umur. Kaedah penglibatan IB yang berlainan memberi kesan yang berbeza kepada anak:

   • Apabila IB bekerjasama dengan guru, jangkaan guru terhadap anak lebih tinggi;
   • Apabila IB terlibat sepenuhnya (cth.; dalam membuat keputusan), pencapaian murid dari kalangan berpendapatan rendah meningkat dengan baik sekali. Perubahan paling ketara berlaku dalam kalangan murid yang paling ketinggalan
   • Walaupun kerjasama dengan keluarga merupakan asas kepada kejayaan sekolah ia BUKAN ganti kepada program pendidikan bermutu tinggi atau strategi penambahbaikan yang menyeluruh sesebuah sekolah

   Peranan Ibu Bapa/Penjaga


   1Jurulatih

   Menyediakan peluang dan ruang belajar yang seluas-luasnya untuk anak belajar di sekolah dan di rumah.


   2. Mentor

   Menasihat, membimbing, mengajar, menyokong, menjaga, menggalakkan, menunjuk cara dll.


   3. Penyokong

   Menyokong, mempertahankan, menyakinkan anak


   4. Sentiasa bermaklumat

   Terkini dengan apa yang berlaku di sekolah.

    Mengetahui apa yang berlaku di sekolah
   Luangkan masa untuk    mengetahui perkembangan di sekolah ana
   Kerja kursus dan kerja rumah perlu dipantau
   Kekal berhubung
   Bekalkan guru anak anda alamat, nombor telefon, nombor faksimili, emel dsb.
   Layari laman web sekolah
   Bincang dengan IB lain.

   Memeriksa kerja rumah dan peka terhadap kerja rumah adalah satu cara mengesan perkembangan pelajaran anak anda.

    

   Jangan puas hati apabila anak menjawab: “Takda apa atau biasa saja”. Tanya anak anda soalan yang lebih spesifik: “Tadi Cikgu bagi berapa soalan untuk Matematik?” “Sains kena buat apa?”   Hubungi guru-guru anak anda melalui telefon, buku komunikasi atau secara bersemuka.


   Cari/semak maklumat dari laman web sekolah /guru


   Sediakan bekas/folio untuk surat/nota dari sekolah


   Minta bantuan daripada keluarga lain (jika perlu).


   Gantung kalendar perancangan untuk mengingatkan tentang tugasan, tarikh akhir dan peristiwa sekolah.


   5. .  Menjadualkan kehidupan

         Mengaturkan kehidupan supaya aman dan tenteram, tenang dan bahagia.


   a. Berikan anak cukup rehat, cukup makan dan cukup masa bermain. Kecukupan ini akan mempertingkat keupayaannya belajar.


   b. Tidur yang cukup menyediakan badan yang sihat bertenaga menghadapi hari yang baru.

   c.  Anak yang cukup dengan latihan dan ulang kaji tidak perlu tuisyen. Tuisyen adalah satu cara membantu yang lemah.

   d.  Kerja rumah tidak boleh ditangguhkan. IB boleh membantu anak menyiapkan kerja, tetapi bukan buat kerja itu.

   6.  Sahabat kepada Anak Remaja

        Mendampingi anak remaja sebagai seorang sahabat.

   a.  Tegas

   1. •         Tidak berubah-ubah.

   •          Ada timbang rasa.

   •         Kena pada tempat dan gayanya.

   1. •          Bukan menunjuk kuasa.
    
   b. Memberi Ruang
   1. •         Biarkan anak bercakap tentang sekolah dan apa sahaja.

   •          Beri peluang anak berinteraksi dengan rakan.

   •          Izinkan berfesyen yang bersopan.

   1. •          Biar dia mencuba, tapi awasi batas-batasnya.

   c.   Memberi Peluang
   1. •         Minta anak mengajarkan sesuatu kepada anda

   •          Beri anak kesempatan membuktikan kebolehannya

   •          Jika dia tersilap, izinkan dia berubah.

   1. •                      Latih anak memikul tanggung jawab


   Dunia Remaja Kini: Gajet, Internet, Laman Sosial


   1. Gajet
   Nasihat anak supaya jangan terlalu obsesif.
   Penggunaan patut hentikan sementara jika mengganggu pelajaran.

   2.  Internet
   Awasi penggunaan dan wujudkan peraturan.
   Pasang program tapisan.
   Didik penggunaan berhemah.
   Awasi jerat permainan "on-line".

   3.  Laman Sosial
   Selalu beri peringatan tentang penipuan identiti dan penyamaran.
   Pantau penggunaan laman sosial jangan sampai mencuri masa belajar.
   Didikan dan pengawasan penting.


   Gejala Negatif


   1. Rokok
   •Remaja paling mudah terpengaruh untuk merokok atas pelbagai sebab.
   • Merokok merupakan jalan pintas kepada penyalahgunaan dadah.
   • IB, guru dan komuniti perlu menjadi contoh terbaik membanteras gejala merokok
   • Periksa beg sekolah dan pakaian anak untuk mengesan rokok.
   • Ketegasan IB amat penting, rujuk anak kepada kaunselor.

   2.   Alkohol
   Ketagihan alkohol merupakan isu yang sukar diatasi.
   Tabiat berpeleseran dan berseronok perlu dibendung.
   Peranan semua pihak amat diperlukan. Rujuk anak kepada kaunselor.


   3.  Gejala sosial negatif
   • Anak-anak yang terbiar mudah terjebak.
   • Beri kasih sayang kepada anak-anak.
   • Tidak terlalu lambat untuk bertaubat dan berubah kepada kebaikan. Bimbing anak setiap masa.

   Oops! This site has expired.

   If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.