LAMAN WEB RASMI
SMK BANDAR SUNGAI PETANI

Nobody Fails !!

Pakej Mata Pelajaran Tingkatan 3 

PAKEJ

MATAPELAJARAN TERAS

              KELAS

1.

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Sains

Matematik

Sejarah

Geografi

Pendidikan Islam / Moral

KHB IV (Perdagangan dan Keusahawanan)

Pendidikan Seni Visual

Pendidikan Sivik/Kewarganegaraan

Bahasa Cina / Tamil

PJK

3A

3B

3C

3D

3E

2.

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Sains

Matematik

Sejarah

Geografi

Pendidikan Islam / Moral

KHB I / II (Teknikal / ERT)

Pendidikan Seni Visual

Pendidikan Sivik/Kewarganegaraan

Bahasa Cina / Tamil

PJK

3F

3G

3H

3J

3K

3L

3M

3N

3P

PAKEJ MATAPELAJARAN TINGKATAN 4

PAKEJ

M/P TERAS

M/P ELEKTIF

KELAS

1.

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik Moden

Sejarah

Pendidikan Islam/Moral

Pendidikan Sivik/Kewarganegaraan

PJK

Matematik Tambahan

Fizik

Kimia

Biologi

Bahasa Cina/B.Tamil


4Sains 1

4 Sains 2

2..

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik Moden

Sejarah

Pendidikan Islam/Moral

Pendidikan Sivik/Kewarganegaraan

PJK

Matematik Tambahan

Fizik

Kimia

Lukisan Kejuruteraan

Pendidikan Seni Visual

Bahasa Cina/Tamil

4LK

3.

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Sains

Matematik Moden

Sejarah

Pendidikan Islam/Moral

Pendidikan Sivik/Kewarganegaraan

PJK

Matematik Tambahan

Prinsip Perakaunan

Ekonomi Asas

B.Cina / B.Tamil

4A1

4.

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Sains

Matematik Moden

Sejarah

Pendidikan Islam/Moral

Pendidikan Sivik/Kewarganegaraan

PJK

Prinsip perakaunan

Ekonomi Asas

Pendidikan Seni Visual

B.Cina / B.Tamil

4A2

5.

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Sains

Matematik Moden

Sejarah

Pendidikan Islam/Moral

Pendidikan Sivik/Kewarganegaraan

PJK

Perdagangan

Geografi

Pendidikan Seni Visual

B. Cina / B. Tamil

4A3

4A4

6.

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Sains

Matematik Moden

Sejarah

Pendidikan Islam/Moral

Pendidikan Sivik/Kewarganegaraan

PJK

Perdagangan

Pendidikan Seni Visual

B.Cina / B.Tamil

4A5

4A6

7.

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Sains

Matematik Moden

Sejarah

Pendidikan Islam/Moral

Pendidikan Sivik/Kewarganegaraan

PJK

Perdagangan

B.Cina / B.Tamil

4A7

8.

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Sains

Matematik Moden

Sejarah

Pendidikan Islam/Moral

Pendidikan Sivik/Kewarganegaraan

PJK

B. Cina/ B. Tamil

4A8

9.

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Sains

Matematik Moden

Sejarah

Pendidikan Islam/Moral

Pendidikan Sivik/Kewarganegaraan

PJK

Ekonomi Rumah Tangga

Perdagangan

Pendidikan Seni visual

B. Cina / B. Tamil

4ERT

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.