LAMAN WEB RASMI
SMK BANDAR SUNGAI PETANI

Nobody Fails !!

FOKUS PENTADBIRAN

BIL
FOKUS 
 PROGRAM / PROJEK
 1
  PEJABAT

     
I. Meningkatkan perkhidmatan
         kaunter pejabat.
II. Pengurusan perkhidmatan
 
i     Program Mesra Pelanggan
      - Perkhidmatan kaunter yang
      menunjukkan sifat mesra dan 
      sedia membantu pelanggan 
      dengan kadar segera
ii    Menepati prosedur layanan
      pelanggan secara efisien.
iii   Taklimat pentadbir bersama staf
       - Seminggu sekali
       - Peringatan tentang tugasan
        harian
iv   Program Mesra, Cepat & Cekap
v    Daftar pelanggan
vi   Menyambut panggilan telefon 
      sebelum deringan ketiga 
vii  Sebaran maklumat melalui
      siaran dan paparan di kaunter
      pejabat
     


i      Pengesahan perlantikan staf
ii     Pengesahan dalam jawatan
iii    Kemasukan skim berpencen
iv    Urusan kenaikan pangkat
v     Pengistiharaan harta
vi    Urusan Tapisan Keselamatan
vii   Kursus Induksi
viii  Urusan Persaraan
ix    Permohonan cuti : Cuti Rehat 
       Khas, Cuti Rehat, Cuti Tanpa 
      Gaji, Cuti Belajar Separuh Gaji /  
      Tanpa Gaji
x    Efisyen dalam sistem online 
      perkhidmatan : e-Operasi, 
      e-Tukar, SPLG, HRMIS, e-Pangkat
xi   Mahir dalam penggunaan ICT.      
  2
  FIZIKAL

Memastikan keadaan fizikal bangunan, tandas, prasarana dan persekitaran selamat dan kondusif
i       Pemantauan berterusan
        - Semua premis sekolah
        - Semua tandas sekolah
        - Pendawaian elektrik
ii      Saluran paip dan
        pembentungan
iii     Semak peralatan sukan dalam
        keadaan selamat di gunakan.
iv     Membaik pulih semua 
        kerosakan
        prasarana
v      Latihan kebakaran sekurang-
        kurangnya 2 kali setahun
vi     Pemantauan berterusan
vii    Naik taraf tandas perempuan
viii   Naik taraf PSS tingkatan 6
ix     Almari / locker untuk panitia
x      Naik taraf kantin
xi     Parking kereta guru / staf
xii    Papan putih bilik darjah
xiii   Radio sekolah tingkatan 6
        (MUET)
xiv   Bilik tayangan KHB
xv    Pagar sekolah
xvi   Bumbung laluan pelajar
xvii  30 kerusi rehat
xviii Bilik simpan barang
        kokurikulum
xix   Cat dewan
xx    Kerusi dan meja pelajar
        mencukupi
  3
  KEWANGAN

Meningkatkan Pengurusan Kewangan sekolah yang cekap dan efisien
i     Kursus Dalaman Pengurusan 
      Kewangan kepada KPT Kursus 
      Dalaman Pengurusan Kewangan
      kepada KPT PT, dan Pentadbir 
ii    Dokumen kewangan disemak 3 
      bulan sekali.
iii   Pengurusan kewangan 
      mengikut Prosedur Akta dan 
      Pekeliling Kewangan.
iv   Pemantauan berkala oleh 
      Pengetua dan Penoiong Kanan.
v    Menyediakan Perancangan
      Tahunan Kewangan.
vi   Pengurusan kewangan 
      mengikut cadangan Audit 
      (Jabatan kauntan)
vii  Perbelanjaan Panitia mengikut 
      perancangan kewangan dan 
      keperluan.
viii Pengurusan pembayaran 
       Pelarasan gaji
ix   Pengurusan bayaran imbuhan 
      tahunan
x    Tuntutan perjalanan,
      pertukaran pindah rumah
xi   Pinjaman perumahan, 
      kenderaan, komputer
xii  Tiada Audit Bersyarat
  4
  SUMBER MANUSIA

Memastikan pengurusan sumber manusia secara efektif dan berkualiti
i     Memastikan bilangan staf
      mencukupi mengikut kelulusan
      penjawatan tahun 2012.
ii    Penempatan guru dan staf 
      mengikut keperluan organisasi.
iii   Penglibatan secara holistik
      daiam semua aktiviti sekolah.
iv   Produktiviti memenuhi Standard
      Piagam Pelanggan 
v    Perhubungan yang baik dengan
      komuniti setempat / luar.
vi   Program motivasi melalui
      -Taklimat Terancang kepada
            a. Semua Pentadbir
            b. Semua Guru
            c. Semua staf
            d. Semua Peiajar mengikut
                Tingkatan
      - Kursus dalaman
      - Seminar
      - Bengkel
      - Ceramah
viii Aktiviti bersama komuniti 
      (Badan Kerajaan, NGO,
      masyarakat setempat melalui
      gotong-royong perdana:
      perjumpaan dan percambahan   
      minda pentadbir dengan 
      komuniti.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.