LAMAN WEB RASMI
SMK BANDAR SUNGAI PETANI

Nobody Fails !!

FOKUS KURIKULUM

BIL.

FOKUS

PROGRAM/PROJEK

1,

1. Meningkatkan pencapaian dari segi

kuantiti dan kualiti dalam semua

peperiksaan dan peperiksaan Awam-

PMR, SPM dan STPM.

2. Berdasarkan Gred Purata Sekolah

(GPS) tahun 2013, perkara-perkara

berikut akan dilaksanakan.

 • Menurunkan gred purata sekurang-kurangnya 0.1 bagi peperiksaan PMR dan 0.3 bagi peperiksaan SPM.
 • Meningkatkan gred purata sekurang-kurangnya 0.2 bagi peperiksaan STPM.

3. Mensasarkan Gred Purata Sekolah

tahun 2013 seperti berikut:

- PMR - 1.99

- SPM - 4.66

- STPM (BAHARU) - 2.29

1. Melaksanakan Program Pemantauan Berkualiti Kurikulum

Sekolah secara berkesan dari segi:

 • Pemantauan Buku Rekod
 • Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran guru
 • Pemantauan Bilik Darjah
 • Pemantauan Prestasi Pelajar
 • Pencerapan Buku Latihan Pelajar

2. Pelaksanaan Sasaran Kerja Tahunan mengikut ketetapan bagi

perkara-perkara berikut:

 • Kontrak latihan
 • Sukatan Pelajaran
 • Perancangan Tahunan dan Harian

3. Program Meningkatkan pencapaian prestasi pelajar

 • Program Motivasi (Kemahiran belajar – Awal Tahun)
 • Program Mento-Mentee mata pelajaran
 • Program Bimbingan Kelas Fajar
 • Program Gerak Cemerlang (Headcount)
 • Kelas Tambahan Berfokus
 • Kelas Tambahan Berfokus Malam (Ting. 3, 5 & 6 Atas)
 • Kelas Tambahan Masa Cuti (Menyelesaikan sukatan)
 • Modul P&P Awal Tahun
 • Modul Kerja Rumah masa cuti
 • Pecutan Cemerlang / Akhir (PMR, SPM dan STPM)
 • Klinik / Kem Mata Pelajaran mengikut kumpulan sasaran
 • Program Jadual Anjal SPM
 • Ceramah Teknik Menjawab Soalan 2 Fasa (Pagi/Petang)
 • Bengkel Teknik Pemeriksaan / Menjawab Soalan
 • Program Bimbingan Rakan Sebaya

2.

Pelaksanaan Penilaian Peperiksaan Dalaman dan Awam dengan lebih berkesan.

 1. Pengurusan Berkualiti dan Cekap.
 2. Mematuhi prosedur peperiksaan yang ditetapkan.
 3. Menyediakan tempat penyimpanan bahan-bahan peperiksaan

dengan selamat.

 1. Mematuhi Jadual Peperiksaan yang telah ditetapkan oleh

Kementerian.

 1. Menyediakan soalan mengikut format peperiksaan sebenar.
 2. Memastikan ketetapan jadual merekod markah ujian / peperiksaan dalam SAPS dan Teacher Assist
 3. Membuat Analisis dan Post-Mortem peperiksaan / ujian
 4. Melaksanakan dan menghantar markah Kerja Kursus (ULBS /
 5. PLBS / PBS KSSM / PEKA / MAT TAM / ERT / KHB / LK / P. AKAUN / P. SENI / P. MORAL / PAFA ) mengikut tarikh seperti yang diarahkan Kementerian bagi mata pelajaran berkenaan.
 6. Menyediakan papan kenyataan maklumat peperiksaan yang

memaparkan perkara-perkara berikut:

- Pelajar Top Ten”

- Pelajar Cemerlang PMR / SPM / STPM

- Senarai nama dan gambar pelajar cemerlang

- Post-Mortem peperiksaan

3.

Meningkatkan Program Perkembangan Staf (Dalaman dan Luar)

Melaksanakan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) sebanyak 7 kali setahun dengan memberi penekanan kepada peningkatan profesionalisme guru.

4.

Meningkatkan nisbah pelajar Sains dan Sastera kepada 60 : 40

1. Meningkatkan kuantiti dan kualiti kelulusan pelajar dalam mata pelajaran sains dan matematik bagi tingkatan 1 , 2 dan 3.

2. Keputusan peperiksaan PMR bagi mata pelajaran tersebut sekurang-kurangnya gred B.

3. Menyediakan pakej tingkatan 4 dan 5 bagi subjek Lukisan Kejuruteraan.

4. Menyedia dan mengurus persiapan bengkel dan makmal dengan sempurna.

5.

Meneruskan Pelaksanaan PPSMI bagi tingkatan 3 bagi tahun 2013.

Memberi tumpuan kepada:

 • Program peningkatan profesionalisme guru-guru Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris.
 • Pemantauan yang konsisten dan bersepadu
 • Pemantauan pencapaian prestasi pelajar
 • Program Khas bagi pelajar galus
 • Penggunaan ICT dalam P&P secara berkesan

6.

Merancang dan menetapkan projek inovatif dan kajian tindakan

1. Setiap panitia mata pelajaran mesti mengadakan projek inovatif secara berkumpulan atau individu dan menyediakan satu kajian kes.

2. Memantapkan lagi projek inovatif mata pelajaran Pendidikan Moral.

7.

Meningkatkan Perkhidmatan Guru Cemerlang

1. Menjalankan Kajian Tindakan subjek kepakaran masing-masing.

2. Memberi sumbangan dalam panitia masing-masing.

3. Program Khas Guru Cemerlang.

4. Membantu merancang dan menjadi fasilitator dalaman sesi LDP.

8.

Meningkatkan tahap kemahiran penggunaan ICT dalam kalangan guru dan staf

1. Pemantauan yang konsisten

2. Kursus diadakan mengikut keperluan

3. Penggunaan makmal komputer sepenuhnya

4. Menyediakan broser dan mendokumentasikan semua aktiviti.

9.

Memastikan Kurikulum Pendidikan Islam dilaksanakan sepenuhnya mengikut format yang dicadangkan.

1. Pemantauan P&P pendidikan islam

2. Program Celik AL-Quran

3. Pengukuhan & pemantauan pelaksanaan PAFA dan amali solat

4. Program ICT dalam Pendidikan Islam

5. Mengadakan bengkel kemahiran Al-Quran dan Fardu Ain.

10.

Memastikan Program j-QAF dilaksanakan sepenuhnya mengikut perancangan Kementerian Pelajaran.

1. Program Celik / Cintai Al-Quran

-Kajian pencapaian pelajar membaca Al-Quran

-Kajian belajar membaca Al-Quran setiap hari

-Budaya membaca Al-Quran setiap hari dalam kelas

-Budaya cintai kefahaman isi Al-Quran

2. Program pandai/mantap jawi

-Bengkel tulisan jawi

-Pertandingan membaca dan menulis jawi

-Kajian pencapaian pelajar membaca tulisan jawi

3. Program Solat

-Hafazan Juz Alma

-Penambahbaikan pelaksanaan buku uzur syari’e

11.

Meneguhkan Akhlak dan Aqidah pelajar serta memastikan amalan Islam dihayati secara berterusan.

1.Tadarus Al-Quran (MTQ)

2.Festival nasyid peringkat sekolah

3.Risalah dakwah

5.Ihya Ramadhan

5.Amalan Haji

6.Amalan Qurban / Sembelihan

7.Program sinar

8.Penghayatan Amali solat jenazah

9.Kelas Dhuha

10.Taklimat Aidil Fitri

11.Tazkiyatun Nafsi

12.Kem Toharoh

13.Yasin Perdana

12.

Menambah dan meningkatkan budaya integerasi kaum, semangat patriotik dan kecintaan kepada Sekolah dan Negara.

Projek Khas mata pelajaran Pendidikan Moral ,Sivik dan Sejarah

 • Khidmat Kemasyarakatan
 • Projek Mural mata pelajaran
 • Pertandingan Lagu Patriotik
 • Sambutan Bulan Kemerdekaan
 • Projek Gotong Royong mata pelajaran

13.

Meningkatkan Keberkesanan Pengurusan Pusat Sumber.

Mengekalkan Pusat Sumber SMK Bandar Sungai Petani sebagai penyandang PSS 5 Bintang.

1. Menyediakan kemudahan komputer untuk merekod maklumat

buku.

2. Memastikan program NILAM berjalan dengan lebih berkesan

3. Mempertingkatkan penggunaan rangkaian sumber PSS dengan

lebih maksimum dan melengkapkan maklumat dan kemudahan

tempat-tempat tersebut.

4. Memperbanyakkan bahan bantu mengajar

5. Melaksanakan pameran bertema di PSS.

6. Menerbitkan Buletin PSS

7. Program 1 minggu 1 buku

8. Lawatan penanda Aras

9. Kuiz bertema

14.

Meningkatkan dan menambah baik bilik-bilik Khas dan Dewan untuk meningkatkan keberkesanan P&P dan ceramah kurikulum

Program bilik darjah:

 • Bilik Khas 5 Bintang
 • Makmal 5 Bintang
 • Bengkel 5 Bintang
 • Stor Sukan dan Peralatan
 • Unit Sukan
 • Bilik Pendidkian Jasmani

15.

Meningkatkan pengurusan dan aktiviti pengimarahan surau dan mengekalkan pengiktirafan yang diterima peringkat Negeri dan daerah 2008.

1. Peningkatan & pemantauan pelaksanaan program surau 5 bintang

2.Menjalankan kepelbagaian aktiviti pengimarahan surau dengan bantuan rakan muda surau

3.Menyediakan brosure dan mendokumentasikan semua aktiviti

16.

Melaksanakan Program Khas dengan berkesan

1. Melaksanakan program berikut mengikut arahan dengan berkesan dan berdasarkan kepada ketetapan.

- MBMMBI

- PANTAS SIFIR

- PROBIM

- HAFAZAN JUZUK “AMMA”

17.

PBS Ting 1 & 2 / 2013

 1. Mencapai Band 5 atau 6 bagi kumpulan Cemerlang,

Mencapai Band 3 atau 4 bagi kumpulan Sederhana,

Mencapai Band 1 atau 2 bagi kumpulan Lemah,

bagi semua subjek.

2. Mencapai peratus terbaik dalam PAJSK.

Melaksanakan ujian psikometrik secara sistematik.

  Oops! This site has expired.

  If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.