LAMAN WEB RASMI
SMK BANDAR SUNGAI PETANI

Nobody Fails !!

FOKUS HAL EHWAL MURID 2013

BIL
FOKUS
PROGRAM / TINDAKAN 
1
 • Mengurangkan kes disiplin iaitu kes ponteng pelajaran / sekolah
 • Memantapkan pengurusan disiplin
 • Pelaksanaan dan penguatkuasaan peraturan
1.1 Melaksanakan sistem Merit Demerit
1.2 Membuat pindaan dan mengemaskinikan 
      maklumat dalam Buku Peraturan Sekolah
1.3 Pengurusan kelas yang berkesan
1.4 Pelaksanaan program anti-dadah oleh AJK 
      Pelaksana Pendidikan Pencegahan Dadah di
      Sekolah
1.5 Pelaksanaan program Kelab Pencegahan Jenayah
1.6 Pelaksanaan program JK RIMUP di sekolah
1.7 Program Jaya Waris / Keibubapaan oleh Persatuan
      Ibu Bapa Guru (PIBG)
2
 • Mewujudkan budaya / sahsiah mulia dalam kalangan pelajar
 • Menanam semangat patriotisme
 • Menanam budaya berterima kasih
 • Menanam sikap sayangkan sekolah
 • Menanam sikap integrasi kaum dalam semua program & aktiviti murid
2.1 Menyelaraskan upacara perjalanan perhimpunan
      rasmi mingguan dan harian
2.2 Menyambut Bulan Kemerdekaan
2.3 Aktiviti gotong-royong membersihkan bilik darjah
      dan kawasan sekolah pada awal semester dan 
      sebelum cuti
2.4 Pelaksanaan program RIMUP
2.5 Program kerohanian / moral untuk semua pelajar
3
 • Program kepimpinan pelajar
 • Meningkatkan ketrampilan pelajar ke arah pembentukan Modal Insan Kelas Pertama
3.1 Pelantikan ketua / penolong ketua kelas / 
      pengawas sekolah

3.2 Program motivasi dan kursus kepimpinan / jati

      diri pelajar

3.3 Anugerah pelajar terbaik kurikulum dan  

      kokurikulum

3.4 Program peningkatan prestasi akademik dan   

      kokurikulum

3.5 Aktiviti Kelab Kerjaya

3.6 Program Motivasi Kerjaya

4
 • Menjamin keselamatan pelajar
 • Memantapkan langkah-langkah meningkatkan keselamatan pelajar 

4.1 Melakasanakan program Sekolah Selamat

4.2 Sebaran maklumat keselamatan diri

4.3 Memastikan peralatan, bilik darjah, makmal dan  

      bengkel diselenggara / servis ikut jadual serta     

      selamat diguna sepanjang masa

4.4 Memastikan latihan kawad kebakaran 

      dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun

4.5 Perkhidmatan pengawal swasta 24 jam

5
 • Keceriaan bilik darjah, tandas, kantin dan persekitaran sekolah  
5.1 Pertandingan Kebersihan Kelas, Anugerah
      Pengurusan Kelas Terbaik, denda ke atas kelas
       yang tidak mencapai markah minima

5.2 Pemantauan harian oleh guru mata pelajaran, 

      guru tingkatan, guru bertugas dan pentadbir 

      mengikut kawasan

5.3 Aktiviti gotong-royong membersihi bilik darjah 

      dan kawasan sekolah pada awal semester dan

      sebelum cuti

5.4 Pelaksanaan kawasan angkat oleh badan 

      kokurikulum

5.5 Program menceriakan kantin

5.6 Membina pondok rehat / wakaf untuk pelajar

6
 • Kesihatan, kebajikan, bantuan dan biasiswa
6.1 Bekerjasama rapat dengan pihak kesihatan,

      mengurus kesihatan / rawatan pelajar apabila 

      perlu

6.2 Pengurusan permohonan dan pemberian 

      biasiswa yang kemas dengan data yang 

      kemaskini

6.3 Membantu pelajar yang kurang bernasib dari 

      Tabung Penyayang

 • Meningkatkan kecekapan pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks  (SPBT) untuk pelajar
7.1 Melaksanakan sistem pengautomasian SPBT

7.2 Sistem edaran / kutipan buku yang cepat

7.3 Pengurusan maklumat / fail kemaskini dan

      pelupusan mengikut tempoh                                     

7.4 Pengurusan Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) 

      yang ceria bertaraf 5 Bintang

8
 • Mengekal dan mempertingkatkan pencapaian dalam pertandingan High Impact di peringkat Daerah / Negeri
8.1 Anugerah Keceriaan, Kesihatan dan Keselamatan

8.2 Anugerah BOSS Cemerlang

8.3 Pertandingan Kantin Cemerlang                            

8.4 Pertandingan Surau Cemerlang


9
 • Peningkatan permuafakatan dalam kalangan sekolah dan komuniti tempatan
9.1 Aktiviti PIBG

9.2 Rancangan Sekolah Selamat

9.3 Kerjasama dengan polis (Pegawai Perhubungan

      Sekolah)


Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.